Ils Caes

8e plaats

Personalia

leeftijd :  55 jaar

beroep :  opvoedster

kinderen : 2 (Nana en Caro), 1 kleinkind (Millie)

Engagement

lid van :  Oxfam

hobbies:  tuinieren, lezen, fietsen, spelen met mijn kleindochtertje, film, zingen...

Politieke loopbaan

Geen, dit is de eerste keer dat ik deelneem aan een verkiezing.

Motivatie

Het verontrust me als ik rondom mij merk dat onze samenleving lijkt te verharden: waarden als medemenselijkheid, integriteit, solidariteit, rechtvaardigheid, zorgzaamheid, …, lijken te devalueren ten voordele van winstbejag, negativisme, protectionisme, polarisatie, …

Zoals een bepaalde organisatie het mooi verwoord heeft, ga ik voor: “Hart boven Hard”.