Werk maken van water

03 April 2013

Werk maken van water

Het uitstellen van de heraanleg van de Grote Baan was de eerste stap van een 35-actiepuntenplan. Een ander actiepunt is de afkoppeling van het industriepark. Het gemeentebestuur maakt deze legislatuur serieus werk van water.De werken worden uitgebreid met de aanleg van een

gescheiden rioleringssyteem. Door de vergroting van de capaciteit in de buizen voorkomen we de wateroverlast in Hulshout centrum.

Industriepark

De afkoppeling van het industriepark geeft ons dan de kans om het regenwater te bufferen.  Dit ambitieuze actieplan moet onze gemeente besparen van zware wateroverlast.

Groentoets

Regenwater hoort niet thuis in een riolering, daarvoor is het te zuiver. Een riool-waterzuiveringsinstallatie zal minder goed werken als het afwater verdund wordt.

Regenwater bufferen en laten infiltreren is een manier om het water uit de zuiveringsinstallatie te houden.

Een gescheiden riolering is een tweede mogelijkheid. Het regenwater wordt dan afgevoerd via een apart buizensysteem naar open grachten en/of naar beken en rivieren.