VN Klimaatplan

22 Oktober 2014

VN klimaatrapport. Een nieuw IPCC-rapport bevestigt zonder de minste twijfel de globale klimaatverandering en de verantwoordelijkheid van de mens. Het afgelopen jaar publiceerde het IPCC (Intergovernmental Panel on Climat Change) zijn nieuwste rapport. De betrokken wetenschappers bevestigen  ondubbelzinnig dat de aarde aan het opwarmen is en dat die opwarming verband houdt met de uitstoot van broeikasgassen van menselijke oorsprong.

Het IPCC werd in 1988 opgericht door de Wereld Meteorologische Organisatie en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Deze groep deskundigen wil verslag uitbrengen over de stand van zaken betreffende de wetenschappelijke kennis over de evolutie van het wereldklimaat, de gevolgen ervan en de middelen om de klimaatverandering te beperken. 

Het IPCC publiceert de stand van zaken betreffende de kennis over klimaatverandering in evaluatierapporten Deze rapporten vormen de belangrijkste wetenschappelijke inbreng voor de internationale onderhandelingen over het klimaat in het kader van het Kyoto protocol dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen regelt.

We zetten de voornaamste bevindingen op een rijtje:

Ondanks de economische crisis, is de toename van de uitstoot van broeikasgas versneld. Energieverbruik is veruit de grootste factor in de wereldwijde uitstoot van CO2. De beperking van de opwarming tot maximum 2°C vereist een sterke en snelle daling van de wereldwijde uitstoot. De technologie om dit te verwezenlijken is er. De reductieverbintenissen van de verschillende landen liggen zijn onvoldoende om de opwarming te beperken tot maximum 2°C. Elke vertraging hypothekeert de transitie naar lage uitstoot. De overgangsscenario's brengen een reeks belangrijke aanvullende voordelen met zich mee (energiezekerheid, minder luchtvervuiling, behoud van de ecosystemen, welzijn,?). Het gedrag en de levenswijze van de mens bieden ook een aanzienlijk overgangspotentieel.

De voornaamste gevolgen:

Temperatuurstijgingen van meer dan 2 °C brengen  grote veranderingen met zich mee voor mens en milieu, onder andere door zeespiegelstijging, toename van droogte- en hitteperioden en extreme neerslag. In Europa zijn de voornaamste risico's: extreme klimaatgebeurtenissen, waterbeperkingen, maar ook het lokaal uitsterven van soorten, de verdwijning van bepaalde natuurlijke habitats en het oprukken  van uitheemse soorten. Deze gebeurtenissen  zullen economische schade veroorzakenin tal van sectoren en zullen het leven van  een groot aantal mensen beïnvloeden. Ons land krijgt tegen 2100 af te rekenen met zware overstromingen en torenhoge kosten als gevolg van de stijgende zeespiegel. Nog volgens het rapport moet ons land zich voorbereiden op "ernstige afname van de grondwaterbronnen".

Meer info: www.klimaat.be/nl-be/klimaatverandering/ipcc-rapporten