Vluchtelingen, wat nu?

24 Maart 2016

De vluchtelingencrisis is niet meer weg te denken uit het nieuws. Mensen die in ons land asiel aanvragen, worden ondergebracht in een grootschalig asielcentrum of een kleinschalig . Wat betekent dit voor onze gemeente?LOI

Aangekomen in België - en dan?

Asielzoekers kunnen niet zelf een verblijfplaats kiezen. Ze worden door Fedasil verspreid over het land en toegewezen aan een gemeente die op dat moment plaats heeft in zijn LOI. Terwijl ze daar verblijven, wordt het integratieproces al opgestart. De kinderen gaan naar school en de volwassenen starten zo snel mogelijk met taalles Nederlands. Ze krijgen praktische ondersteuning om vertrouwd te geraken met het openbaar vervoer en worden ingewijd in de gewoontes en gebruiken in ons land. In elk LOI leidt een maatschappelijk werker deze ondersteuning in goede banen.

Intussen loopt het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de asielaanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verder. Krijgt de asielzoeker een negatieve beslissing, dan mag hij of zij zich niet in ons land vestigen. De asielzoeker mag dan ook niet langer in het LOI verblijven en heeft geen recht meer op steun. Hij of zij kan nog wel beroepsprocedures starten om te proberen de beslissing terug te draaien.

Is de beslissing van de DVZ positief, dan krijgt de asielzoeker toestemming om zich (al dan niet tijdelijk) in ons land te vestigen. Ook dan moet hij of zij het LOI verlaten, maar met de vrijheid zich om het even waar in ons land te vestigen. Vanaf dan kunnen ze hun leven hier helemaal uitbouwen.

De opvang in Hulshout

In Hulshout bestaat al heel lang een LOI met plaats voor 16 mensen. Deze zijn verspreid over drie locaties in Hulshout en Westmeerbeek. Het aantal plaatsen wordt bepaald door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Daarbij wordt rekening gehouden met o.a. het aantal leefloners en het aantal allochtonen en vluchtelingen dat hier al woont.

Recent werkte het ministerie een nieuw spreidingsplan uit om het grote aantal nieuwe vluchtelingen over het hele land te verdelen en te huisvesten. In dit nieuwe plan kreeg Hulshout nog eens 6 extra LOI-plaatsen toebedeeld. Daarom is het OCMW nu op zoek naar een geschikte woning voor 6 extra mensen. De vluchtelingen worden zoveel mogelijk verspreid, maar ze moeten wel dichtbij het openbaar vervoer en een winkeltje kunnen wonen. Dat maakt het vinden van een geschikte woning in Houtvenne wel moeilijk.

Buddies gezocht

De opvang van vluchtelingen in onze gemeente gaat verder. We willen ook inzetten op kennismaking en integratie. Daarom willen we een vrijwilligerswerking opzetten om mensen wegwijs te maken in Hulshout.  We zouden dit graag doen in een Buddy-systeem, waarbij een vrijwilliger één of meerder mensen onder zijn hoede neemt. Als je zin hebt om hierin mee aan de slag te gaan contacteer dan Katrien Monsecour.