29 aug 2014

Veilig(er) naar school in Westmeerbeek

Met de start van het nieuwe schooljaar in zicht is de laatste hand gelegd aan de herinrichting en het verbeteren van de toestand van de in Westmeerbeek. Ouders en grootouders krijgen hierdoor meer ruimte om op een veilige manier hun kinderen met de fiets of te voet naar school te brengen. Er heerst immers reeds jaren ongenoegen over hoe het autoverkeer tot onveilige situaties leidt bij begin en einde van een schooldag. Bovendien moest ook de vrije doorgang voor sluipverkeer aan banden gelegd worden.Mgr. Raeymaekersstraat

Het gemeentebestuur besliste daarom actie te ondernemen. Met een proefopstelling op het einde van vorig schooljaar werd al een indruk gegeven hoe de verkeersknoop kon aangepakt worden. Er werd eenrichtingsverkeer opgelegd voor de auto's en een duidelijke, brede zone van de straat werd ingericht voor voetgangers en fietsers. De eerste evaluatie hiervan leverde via een enquête overwegend positieve reacties op maar bracht ook nieuwe verzuchtingen naar voor, zoals een te beperkt aantal parkeerplaatsen of een toename van autoverkeer in aanpalende straten. Rist Heylen, schepen van mobiliteit, verduidelijkt: "De veiligheid van de schoolgaande kinderen staat voorop, maar we mogen natuurlijk de situatie voor de inwoners van deze straat, en van de omliggende straten, niet uit het oog verliezen." Na overleg met zoveel mogelijk betrokken partijen en met de inspraak van de verkeerscommissie werd een nieuwe inrichting uitgetekend die nu tot uitvoering is gebracht.

"Door te luisteren naar de vele meningen die hierover bestaan bij ouders en grootouders, bewoners, schoolbestuur, deskundigen, politie ? is er een compromis tot stand gekomen. De hoofdbedoeling om tot een veiligere omgeving te komen door de roekeloze doorgang van het autoverkeer een halt toe te roepen blijft echter sterk overeind."

Schepen Heylen erkent dat de hertekening opnieuw een aanpassing vraagt. Maar hij wil graag voldoende tijd uittrekken alvorens conclusies te verbinden aan deze aanpak. Zo  is het belangrijk om de nieuwe situatie ook tijdens de wintermaanden te kunnen opvolgen. Hij zal de nieuwe situatie van dichtbij opvolgen. Ondertussen wordt reeds gekeken hoe de andere schoolomgevingen in Hulshout ook veiliger kunnen worden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren