Tegen wintmolens vechten

15 December 2016

Een drukfout op onze site? Kan gebeuren, maar in dit geval niet want de vraag is: "Wie wint er iets mee?" Het wint: windmolens zijn essentieel bij de Vlaamse klimaatdoelstellingen dus ook voor Hulshout.

klimaat
De burger wint  door mee te participeren.  En met de correcte informatie kunnen we vast aantonen dat "Tegen windmolens vechten" echt "een denkbeeldig gevaar bestrijden" betekent.

Verschillende ontwikkelaars hebben plannen om in het industriepark een windmolen te plaatsen, maar zal die winst ook in hun zakken verdwijnen?
Of kan de Hulshoutenaar ook een graantje meepikken?

Door participatie in investeringen in alternatieve energie genieten we mee van de opbrengsten.

Wij stellen voor dat de gemeente een motie aanneemt die stelt dat minstens 30% van de investering gebeurt door burgers.

Met  180 meter tiphoogte zal een molen het uitzicht sterk veranderen. Persoonlijk vind ik een gsm-zendmast een pak lelijker, maar ik ben dan ook opgegroeid vlakbij een windmolen. En over smaken valt niet te twisten.

Met een laag toerental en kleine haaientanden op de wieken, wordt het "zoef"-geluid gedempt.
Slagschaduw is ook een veel aangehaald probleem. Vooral tijdens de winter, als de zon laag staat, creëren de wieken een flikkerend effect. Het industriepark ligt in het noorden van onze gemeente, de schaduw zal zich dus beperken tot het industriepark en de achterliggende velden.
Bovendien worden de windmolens centraal gestuurd en kunnen ze een korte tijd stilgelegd worden op het moment dat de molen voor te veel slagschaduw zorgt.
Bij moderne windmolens zijn de nadelen steeds kleiner en verhoogt het rendement en elke burger die participeert in windenergie, wint ook  financieel.
Een echte wind/wint situatie dus.