Systematisch werken aan verkeersveiligheid

20 Maart 2016

Het SAVE charter van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen wil steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen verkeersonveiligheid. Ook Hulshout heeft dit charter ondertekend. Een extra stimulans om te blijven werken aan veilig verkeer. We starten aan de schoolomgeving en breiden vandaar als een inktvlek de verkeersveiligheid verder uit.   De voorbije drie jaar hebben we heel wat gesleuteld aan de verkeersveiligheid in onze gemeente. Het principe van onze aanpak is eenvoudig en doeltreffend: we starten in een schoolomgeving en breiden vandaar als een inktvlek de verkeersveiligheid gestaag verder uit.

Charter Ouders van Verongelukte Kinderen vzw

In Westmeerbeek en Houtvenne zijn er al succesvolle ingrepen gerealiseerd. Nu gaan we verder werken aan de veiligheid van de routes naar school. Op het fietspad langs de Grote Baan maken de paaltjes het voor de fietsers en voetgangers alvast een stuk veiliger. Maar er zijn nog andere ingrepen die het fiets- of wandeltraject naar school kunnen verbeteren. Onze aandacht gaat nu naar de moeilijke of gevaarlijke verkeerssituaties die door de ouders van schoolkinderen worden gesignaleerd.

 

Tegelijk houden we de cijfers van de politie in het oog, want die vertellen ons waar de meeste ongelukken gebeuren. Een van die plaatsen is de Provinciebaan, maar die behoort tot de verantwoordelijk-heid van het Vlaamse Gewest. Daar mogen we zelf dus niet ingrijpen. We blijven echter aandringen om dit aan te pakken. 

Al onze inspanningen dienen een dubbel doel. Eerst en vooral willen we meer  verkeersveiligheid. Daarnaast willen we de fiets en de benen alle comfort bieden, zodat ze een echt alternatief bieden voor de auto. Geen overbodige luxe: het verkeer op de Grote Baan is op één jaar tijd met 7.000 wagens per week toegenomen - een stijging van maar liefst 14%!

Als schepen van mobiliteit wil ik een doortastend beleid voeren, dat steunt op een groot draagvlak. De auto is slechts een van de vele gebruikers van de openbare weg. Ook fietsers en voetgangers hebben recht op voldoende en comfortabele ruimte.