Realisaties Groen Hulshout in de verf

18 December 2017

Realisaties Groen Hulshout in de verf

Vorige legislatuur vormde Groen Hulshout in de persoon van Rist Heylen een coalitie met CD&V. Rist had als (Tweede) Schepen de bevoegdheid over Cultuur en Bibliotheek, Erfgoed,  Milieu, Duurzaamheid en Energie, Ontwikkelingshulp, Verkeersveiligheid en mobiliteit. Katrien Monsecour zetelde in de Raad van Beheer en de OCMW raad. Johan Tops in de OCMW raad. Met wederzijds respect tussen de twee partijen, zijn zij er in geslaagd een waslijst grotere en kleinere projecten te realiseren. De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 betekenden, ondanks het veroveren van een extra zetel voor Groen Hulshout, het einde van de bestuurscoalitie; CD&V besloot alleen verder te gaan.  

De belangrijkste realisatie op vlak van verkeersveiligheid is het veiliger maken van schoolomgevingen. De herinrichting en het deels eenrichtingsverkeer van de Mgr Raeymaekerststraat aan de vrije basisschool in Westmeerbeek en het inrichten van de Strepestraat als fietstraat aan de gemeentelijke basisschool in Hulshout.

Het toekennen van subsidies is ingrijpend veranderd en verloopt nu via een democratisch proces. De cultuurraad is daarin een belangrijke partner. Maar ook betrokken burgers worden gehoord. Er wordt nu gewerkt met projectsubsidies.

Qua infrastructuur zijn er ook enkele ingrijpende herbouwingen uitgevoerd: GC IJzermael in Westmeerbeek, de site Schoolstraat in Houtvenne.

Op sociaal vlak is de uitvoering van het ouderenbeleidsplan ondertussen op kruissnelheid. In 2018 zal er een kleinschalige dagopvang gebouwd worden voor bejaarden. Er is een ruilwinkel voor jonge gezinnen met kinderen tot 6 jaar, peuterspeelpunt waar ouders en grootouders met hun peuters kunnen samenkomen, er is een dienst opvoedngondersteuning voor als het moeilijk gaat. Er werd een Huis van het kind opgericht dat een platform biedt voor alle diensten die zich richten om gezinnen met kinderen en jongeren tot 26 jaar.

 

Klik hier voor het overzicht van onze realisaties