Beleef de ruimte om je heen

Mensen komen maar buiten in hun dorp of gemeente als er iets te beleven valt. We willen hier de publieke ruimte dan ook optimaal voor inrichten, waarbij een hele variatie aan mogelijkheden al eenvoudig kan gerealiseerd worden.

Door enkele banken te plaatsen creëer je bijkomende rustplekken, terwijl voor kinderen met enkele speeltuigen een nieuwe speelplek te voorschijn komt. Maar ook het speelbos komt er aan voor hen.

Op dezelfde manier kan je plekken maken waar je met de buurt kan komen sporten of zelfs cultuur-momenten kan beleven. Ook een hondenuitloopzone of volkstuintjes behoren tot de mogelijkheden. Of enkele stiltezones.

Aan de gemeente om hier allemaal ruimte voor te zoeken en kwaliteitsvol in te richten. Buurtbewoners en verenigingen worden betrokken om ideeën aan te reiken om tot een duurzame uitwerking te komen. Groen en kindvriendelijkheid moeten hierbij de leidraad zijn. Kindvriendelijke ruimte is immers kwaliteitsvolle ruimte.

Uiteraard moet dit alles ook goed onderhouden blijven. Voldoende vuilbakken op de juiste plaatsen horen er dan natuurlijk bij. Sluikstorten, maar ook andere overlast zoals ongewenst lawaai moet tegengegaan worden. Voldoende controle en tijdig ingrijpen wanneer nodig is dan de boodschap. Ook dit gebeurt in een constante wisselwerking tussen gemeente en de buurt zelf.