Opvoedingsondersteuning

14 December 2016

Jaarlijks leggen we met Groen onze doelstellingen voor het komende werkjaar vast. Een wederkerende thema is 'kinderen, opvoeden en ouderschap'. Vorige legislatuur besloot om met PIDT en Hulshout, Herselt en Westerlo de  vzw Lokaal Welzijn op te richten: een uniek bovenlokaal project waar een initiatief voor opvoedingsondersteuning in ondergebracht werd. Ondertussen groeiden er binnen deze vzw nog vele mooie en nieuwe initiatieven. Er kwam een ruilwinkel waar mensen kleding, verzorgingsspullen en speelgoed voor kinderen van 0 tot 3 jaar kunnen inruilen voor andere spullen. Dit werd een groot succes. Ondertussen behoren ook zwangerschapskledij en kleding voor oudere kinderen tot het assortiment op vraag van de vele klanten. Iedereen kan hier terecht en steeds meer mensen vinden de weg ernaartoe. Naast de winkel werd er in elke gemeente een peuterspeelpunt opgestart. De bedoeling was heel eenvoudig: ouders of grootouders met een kind jonger dan 3 jaar samen brengen. Voor de kindjes is er gelegenheid om te spelen en er is steeds een begeleider die samen met de groep ervaringen uitwisselt over opvoeding. Voor Hulshout vinden die peuterspeelpunten elke dinsdagvoormiddag plaats in de nieuwe kinderopvang van Westmeerbeek.