Oppositie chanteert gemeenteraad

04 September 2015

Constructief? De naar eigen zeggen "constructieve medewerking" van de oppositie was niet meer dan een blokkering van de gemeenteraad en een poging om door middel van chantage eigen punten door te duwen. Maandag 31 augustus 2015 ging de geplande gemeenteraad van start met de 20 gemeenteraadsleden. Een lid van de meerderheid had zich laten verontschuldigen. De bestuurspartijen en de oppositie hadden dus elk 10 leden. De gemeenteraad kan doorgaan ?en het is voor de oppositie een uitgelezen kans om te laten zien dat ze kunnen en willen mee besturen. Deze kans hebben ze niet alleen laten voorbijgaan, ze hebben ook de gemeenteraad en zichzelf voor schut gezet.

Toen werd vastgesteld dat de verhouding 10/10 was, werd er een schorsing aangevraagd door de fractieleider van Open VLD. Na een beraad door Open VLD en N-VA kwam de oppositie met een gezamenlijk voorstel om "constructief mee te werken".

Onder leiding van Open VLD verklaarde men het volgende:

"wij zullen de punten van de agenda mee goedkeuren op voorwaarde dat onze bijkomende agendapunten als eerste punten behandeld én goedgekeurd worden door de gemeenteraad".

Wat werd voorgesteld als constructief, draaide dus uit op chantage. De voorzitter van de gemeenteraad ging dan ook niet in op dit voorstel. De voltallige oppositie stapte op uit de gemeenteraad.

Iedereen is zich bewust van de krappe meerderheid en als de oppositie opstapt bij de afwezigheid van een raadslid uit de meerderheid - waar ze perfect het recht toe hebben - blijven er nog slechts 10 gemeenteraadsleden over en kan de gemeenteraad niet rechtsgeldig doorgaan.

Door deze - alles behalve constructieve - houding van de oppositie is de vergadering dus opgeschort.

?Agenda gemeenteraad

Onder andere de volgende punten konden niet worden behandeld:

  • wijzigingen van een wegtracé van een verkaveling
  • goedkeuringen i.v.m. de aanleg voor fietspaden in de J. Michielsstraat
  • goedkeuring voor vrijetijdsdeelname van personen in armoede, waardoor de gemeente ook haar subsidies hiervoor kwijtspeelt!
  • goedkeuring van de pensionering van de ontvanger

?Ook de bijkomende punten van de oppositie werden hiermee geannuleerd. N-VA had echter geen punten ingediend. Open VLD had 2 punten ingediend.

Financieel plaatje

Ook financieel hangt aan deze ondoordachte actie een plaatje: om één en ander recht te zetten zal er een tweede oproep gedaan worden voor de gemeenteraad. Die oproep en die extra vergadering kost al gauw duizenden euro's.

  • 17 zitpenningen (10 gemeenteraadsleden en  1 begeleider van de oppositie, 6 leden van de meerderheidsfractie. Burgemeester en schepenen krijgen geen zitpenningen.) 
  • Administratieve kosten voor de tweede oproep,
  • uurlonen gemeentepersoneel,
  • de eventuele fietsvergoeding voor leden die met de fiets komen.

Maar vooral het mislopen van de subsidie voor personen in armoede is een kaakslag in het gezicht van onze OCMW-medewerkers 

Conclusie

De oppositie maakte gebruik van een middel dat perfect wettelijk in orde is, maar blijkbaar zonder inzicht in de schadelijke gevolgen. De te behandelen punten waren grotendeels eenvoudig zoals bij voorbeeld iemands pensionering. En bij al die punten had de oppositie zich van haar beste kant kunnen laten zien.

Schepen Rist Heylen: "De gemeente besturen is de verantwoordelijkheid van CD&V en GroenOp het moment dat de oppositie de kans kreeg om mee te besturen, gaan ze letterlijk lopen in plaats van zelf verantwoordelijkheid op te nemen."

Spijtig genoeg heeft deze ondoordachte actie grote gevolgen in de timing van project en in de portemonnee van onze burgers in het algemeen en mensen in armoede in het bijzonder.