Natte Voeten

06 Oktober 2012

Het is niet leuk om je straat of je woning onder water te zien lopen. We moeten dit voorkomen, want als het gebeurt is er maar weinig "genezen" aan. Wat is het probleem?Het waterprobleem is omvangrijker dan op het eerste zicht lijkt. Een straat die onderloopt is een gevolg en niet het probleem op zich. Enkele knelpunten in de waterhuishouding van onze gemeente zijn:

 • opvang van hemelwater
 • afvoer van hemelwater
 • grondwaterstand
 • vervuiling bij overstromingen
 • verstopte riolering
 • slechte werking waterzuivering door te veel regenwater in het afvalwater

Oplossingen

Veel van de overstromingen kunnen vermeden worden. Het is een taak van de gemeente om voorzorgmaatregelen te nemen.

 • Water houden waar het valt: opvang, buffering en infiltratie van het regenwater
 • Hergebruik van regenwater voor tuin, toilet, wasmachine,...
 • Gescheiden afvoer waarbij het regenwater in grachten, beken en rivieren terechtkomt
 • Open grachten i.p.v. buizen zorgen voor infiltratie
 • overstromingsgebieden en wachtbekkens zorgen voor buffer bij overstroming
 • dijken verleggen en/of verlagen geeft de rivier meer ruimte en voorkomt uitdroging van de omliggende gronden.

Wat wordt er nu gedaan?

 • afwachtende houding is nefast voor een goed beleid
 • de gemeente moet zelf in actie schieten

Het valt ons op dat de huidige CD&V en N-VA meerderheid, de burger voorhoudt dat er hier hard aan gewerkt wordt. Op dit moment is het nochtans niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Bij de heraanleg van straten wordt het rioleringsstelsel niet aangepast aan het principe van gescheiden afvoer. De burger wordt wel verplicht om te investeren in een gescheiden stelsel op zijn grond, maar de aansluiting is nog steeds in één enkele buis. Bij de recente werken aan de Ramselsesteenweg is er een kans gemist om het stelsel aan te passen.

Helaas is dit één voorbeeld dat echter het probleem weergeeft. Het probleem wordt doorgeschoven naar de burger (plaatsen van gescheiden stelsel, regenput) en naar externe firma's en organisaties (hidrorio, aquafin, sigma-plan,...).

Groen maakt hiervan een prioriteit. Wij willen dat de gemeente pro-actief werkt aan de waterproblematiek.

Voorkomen is beter dan genezen.

bij de foto:We herinneren ons zeker nog '98 waarin een groot deel van Hulshout onder water stond, of november 2010.