Lente 2015 - overzicht

07 April 2015

In januari 2013 stapte Groen in het bestuur van Hulshout. Ondertussen zijn we twee jaar verder. Tijd om even een overzicht te geven van onze realisaties. Het klimaatactieplan is goedgekeurd. Dit plan moet de CO2-uitstoot in Hulshout met 20% beperken. Nu zijn we bezig met het plan om te zetten in concrete maatregelen en daarbij proberen we steeds de financieel meest verantwoorde oplossingen te vinden. We zullen bijvoorbeeld oude stookketels vervangen en zo een hoop uitstoot en energie besparen. Goed om weten: de investering in een nieuwe ketel betaalt zich ruw geschat binnen de 8 jaar terug. De subsidies voor milieu en natuurprojecten werden goedgekeurd en het bijenproject zal het eerste initiatief zijn dat met deze steun gerealiseerd wordt. 

Sterke verenigingen voor een versterkte samenleving

Het cultuurbeleid begint op toeren te komen.  Zaterdag 21 februari vond bijvoorbeeld de vorming voor verenigingen plaats. Tijdens workshops kwamen thema's als vrijwilligerswerving, statuten van een vzw en verzekeringen aan bod.

Het beheer van het vernieuwde gemeenschapscentrum dragen we over aan het nieuwe beheersorgaan, dat is samengesteld vanuit de verenigingen. We willen dit centrum laten bloeien voor en door vrijwilligers en verenigingen.

Leefbaar verkeer

Ook het lijstje van de acties op vlak van mobiliteit blijft groeien. Zo werd bijvoorbeeld de Zakstraat afgesloten. We blijven met dit bestuur kiezen voor aangename wijken waar het verkeer zich aanpast aan de omgeving en niet andersom. De eerste bewonersvergaderingen rond sluipverkeer zijn ook achter de rug. We zoeken samen met de buurtbewoners naar haalbare en leefbare oplossingen voor de verkeersveiligheid in hun straat.

Naast de bevoegdheden milieu, cultuur en mobiliteit werken we natuurlijk ook aan een beter Hulshout van morgen. De gemeente blijft financieel gezond en we blijven inzetten op een betere dienstverlening voor onze burgers. Je kan de volledige lijst met realisaties vinden op mijn persoonlijke webpagina  www.evaristheylen.be