Klimaatopwarming, wat doen we eraan

26 Oktober 2015

Op 30 november begint in Parijs de klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Twee weken lang werkt de internationale gemeenschap er aan afspraken die de opwarming van de aarde kunnen tegengaan. Volgens voorspellingen krijgt ons land tegen 2100 af te rekenen met zware overstromingen en torenhoge kosten door de stijgende zeespiegel. Bovendien komt de watervoorziening in het gedrang omdat de grondwaterbronnen opdrogen. In armere delen van de wereld zullen droogtes en natuurrampen veel zwaardere gevolgen hebben. De leefomstandigheden zullen daar zodanig verslechteren dat de mensen er wel moeten vertrekken. Ons neerleggen bij die doemscenario's? Nee toch! Laat ons in actie schieten en massaal inzetten op energiebesparing en op hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.

Ook in Hulshout hebben we dit begrepen. We gaan niet afwachten wat de politieke leiders in Parijs beslissen. We bekijken nu al hoe onze gemeente beter kan inzetten op die hernieuwbare energiebronnen. Daarom wordt alvast de mogelijkheid van de inplanting van een windmolen op Hulshouts grondgebied grondig onderzocht.