Jachtgebieden

01 Oktober 2017

Sinds eind juli zijn de jachtplannen digitaal te raadplegen. Hoewel de openbare ruimte gestaag schaarser wordt, blijkt veel open ruimte ingekleurd te zijn als jachtgebied, ook begraafplaatsen en woonkernen met duizenden inwoners. In onze gemeente is Hulshout Veld volledig ingekleurd als jachtgebied. Dat geldt ook voor verschillende straten in de hoek tussen de Grote Baan en de Grote Nete vanaf de Geerbroekstraat, evenals de weekendverblijven en de Stationsstraat vanaf de Elzenstraat richting Booischot in Westmeerbeek. Wil je graag de jachtplannen met eigen ogen bekijken en de status van je eigendom controleren, surf dan naar de website (even wachten), klik op de tab 'Kaart', klik rechts op 'Natuur en Milieu' en vervolgens op 'Jacht' en vink het vakje 'Jachtterreinen' aan. Even wachten tot de jachtgebieden groen kleuren.

www.geopunt.be

Je schrikt vast als je ziet dat Vlaanderen bijna volledig jagersgroen kleurt. Geef adres in en check je eigen woning. Opvallend is het toch dat heel veel oppervlakte groen gekleurd is, maar "hier mag gejaagd worden" is niet het groen dat wij kennen bij Groen.

Ligt jouw eigendom in jachtgebied en ben je het daar niet mee eens, dan kan je via Vogelbescherming Vlaanderen een aanvraag indienen om je eigendom te laten schrappen uit het jachtplan. De aanvraag dien je in via de website www.schietinactie.be: vul je gegevens in en voeg kopieën van je aanslagbiljet onroerende voorheffing toe.

Vogelbescherming Vlaanderen doet de rest.

We geven toe dat dit de omgekeerde weg is, Groen zet zich dan ook af tegen deze praktijken.