Herebossen: mag het iets meer zijn

28 Oktober 2017

Gemeente hulshout gaat Herebossen gevoelig vergroten. De gemeente diende een subsidiedossier in bij het Vlaamse agentschap voor Natuur en Bos. Met dit geld en een gemeentelijke bijdrage gaan we de wei kopen gelegen tegenover het (originele) Toreke vlak tegen de Booischotseweg. Buiten de natuurwaarde die we hier realiseren, plannen we een gloednieuw, extra speelbos. Op dit moment vind je in de Herenbossen verschillende speelzones: twee zomerspeelzones en één permanente. De struik- en kruidlaag van de permanente speelzone en één van de zomerspeelzones is zeer dicht begroeid. De begroeiing bestaat voor een groot gedeelte uit bramen en netels. Er zijn ook weinig open plekken waar een groep kinderen speluitleg kan krijgen. Niet ideaal, waardoor deze speelzone nauwelijks gebruikt wordt. De gemeente wil daarom een ruimte maken om uitgebreid in te ravotten, met ophogingen en andere natuurlijke speelelementen. Vooraleer we echt kunnen spreken van een bos zijn we een generatie verder. Maar zoals dat spreekwoord gaat: het beste moment om een bos te planten is dertig jaar geleden, het tweede best moment is vandaag. 

We willen ook onze ogen openhouden voor opportuniteiten om het bos uit te breiden. Mens en natuur zullen er wel bij varen.
Ik hoop u alvast te mogen begroeten als we de bomen gaan planten. U hoort er nog van.