Heraanleg Grote Baan

14 Oktober 2017

Binnenkort is het zover. De Grote Baan wordt van de Molenstraat tot de Hooistraat aangepakt, inclusief het plein. Ook de riolering wordt vernieuwd waardoor vuil water en regenwater gescheiden worden voor de aanliggende woningen. Dit zal de waterhuishouding ten goede komen. Afvalwater gaat naar een zuiveringsstation, regenwater komt in beken en rivieren. Wat willen we bereiken met het nieuwe ontwerp? De meest in het oog springende verandering zal plaatsvinden op het kruispunt Grote Baan ? Kerkstraat ? Booischotseweg. De Grote Baan zal niet meer de voorrangsweg zijn, maar wel de verbinding Kerkstraat ? Booischotseweg in een S-vorm. In dit nieuwe systeem met aangepaste verkeerslichten krijgen we zeer goeie resultaten in de simulaties. We verwachten 50% minder wachtende auto's in de ochtend en tot 30% minder files 's avonds. Vooral de Kerkstraat en de Booischotseweg zullen hier voordeel van hebben. Dat komt zeker ook ten goede van de twee schoolomgevingen op dit traject. Het plein krijgt een grondige heraanleg. Het straatje met kasseien wordt vervangen door een leuke voetgangerszone met plaats voor terrasjes en winkeluitstalplaatsen. Er komen een speeltuigjes voor de kinderen. Deze ingrepen zorgen voor dat 20 parkeerplaatsen minder op het plein. Wij vinden immers dat een dorpscentrum meer moet bieden dan alleen parkeerplaats en meerdere functies moet dienen. De auto kan je op stapafstand kwijt op de grote parking achter de kerk.

Het dorpsplein wordt zo frisser, groener en dus aangenamer.