Dagen zonder vlees 2015

07 April 2015

De campagne "Dagen zonder Vlees" ligt al weer achter ons maar laat dat geen beletsel zijn om je eigen vleesconsumptie aan een kritische blik te onderwerpen. Waarom minder vlees eten? Vleesconsumptie is een van de hoofdoorzaken van de klimaatverandering. De veeteelt stoot namelijk meer broeikasgassen uit dan de hele transportsector. Bovendien is het een erg inefficiënte manier om voeding te produceren. Een voorbeeld: voor 1 kg rundvlees heb je 9 kg graan of soja nodig. Bovendien worden er gigantische hoeveelheden water gebruikt in de veeteelt. Er is immers water nodig voor de gekweekte dieren zelf (een rund drinkt zo'n 100 liter per dag!) én voor hun voer. Voor diezelfde kg rundvlees is er 15.500 liter water nodig. Waterschaarste is dan ook een van de niet te verwaarlozen gevolgen van de vleesindustrie.

Een dag zonder vlees/vis verkleint je voetafdruk met 11m2: dat is één derde van je dagelijkse voedselvoetafdruk.

Daag uzelf uit minder vlees en vis te eten en draag zo bij aan de collectieve ecologische besparing!

 

Vleesconsumptie vereist elk jaar bos ter grootte van België. Bos dat moet wijken voor de productie van veevoeder en voor graasland. Een vleesrijk dieet verhoogt je kansen op overgewicht, cholesterolproblemen, suikerziekte en hartkwalen. Door de vernietiging van bos, draagt onze vleesconsumptie in sterke mate bij aan het verlies aan biodiversiteit.

Er zijn ook ethische kwesties. En die gaan verder dan de vraag of de mens dieren mag doden om te eten. Het dierenleven in de intensieve veeteelt is doorgaans weinig rooskleurig. Dieren die hun leven lang geen daglicht zien, opgefokte kippen wiens natuurlijke productie- en groeiproces kunstmatig wordt opgedreven, onverdoofd gecastreerde biggetjes, kistkalveren die men zo krap opsluit dat ze door hun minimale spierontwikkeling mals vlees zullen verschaffen?

En dan zwijgen we nog over de grote problematiek van de overbemesting, van de verzuring, van het voedseltekort in ontwikkelingslanden, ?


Enfin, voldoende redenen om vleesconsumptie te minderen.