Bestuursakkoord

15 Maart 2013

Bestuursakkoord

Na de verkiezingen van 14 oktober 2012 werd er een coalitie gesmeed tussen CD&V en Groen. In december werden de inhoudelijke bespreking verder uitgediept. Groen stelde een open aanpak van de gesprekken voor. Alle geledingen van beide partijen kregen de kans om te debatteren en specifieke inbreng te doen. In kleine commissies tastten we elkaars standpunten af. Het degelijk uitgewerkt programma van Groen Hulshout was daarbij een goede hulp.

In een plenaire vergadering kreeg het bestuursakkoord zo stilaan vorm, maar met verschillende partijen tot een akkoord komen doe je niet op één twee drie. Op 2 januari werd de gemeenteraad al geinstalleerd en helaas was het programma nog niet klaar.

Uiteindelijk is het akkoord op 14 februari voorgesteld in het gemeentehuis. Vandaag publiceren we het ook hier op deze website zodat zeker iedereen het kan inkijken.

Het gemeentebestuur heeft nu de opdracht om dit akkoord om te zetten in een concrete beleidsplan. De gemeente staat voor grote uitdagingen maar de nieuwe bestuursploeg werkt aan concrete oplossingen.

 

 

In bijlage vindt u het bestuursakkoord CD&V Groen 2013-2018