Belasting op motoren?

03 Oktober 2012

Jaarlijks wordt aan de bedrijven en zelfstandigen in Hulshout een belasting op motoren aangerekend. Al jaren stellen we dit in vraag op de gemeenteraad en geven we het antwoord. Of een bedrijf motoren nu heel de dag gebruikt of een halfuur per dag, de belasting hierop is dezelfde. Men betaalt op het geïnstalleerd vermogen. Dit is alleen gunstig als de motoren heel veel draaien.De eerlijke burger is de dupe.

Kleine bedrijven en zelfstandigen (bv. een schrijnwerker)  die weinig personeel en veel machines hebben betalen in dit belastingsysteem te veel.

Daarbij komt dat deze belasting  niet gecontroleerd wordt door de gemeente, bedrijven moeten hun vermogen zelf doorgeven.

Groen stelt voor

om belasting op het verbruik te heffen, dit is duidelijk en controleerbaar. Het is eerlijk voor alle bedrijven en via bepaalde doordachte stimuli kan me zo de bedrijven motiveren om het verbruik te verminderen.

Dat levert een dubbele winst op: minder verbruik en minder belastingen.

Dit voorstel weerspiegeld de drie grote pijlers van ons (energie)programma:

  1. verbruik kan omlaag
  2. belasting kan dan ook omlaag
  3. een eerlijke maatregel werkt voor iedereen