Mobiliteit en verkeersveiligheid

Gewoon enkele cijfers om de achterliggende bezorgdheid te schetsen.
De gemiddelde stopafstand van een auto op een droog wegdek die 50 km/u rijdt is 27,5 meter. De stopafstand bij een snelheid van 30 km/u is 13,5 meter.
Hoe hoger de snelheid, hoe zwaarder ook de impact van de botsing. Bij 50 km/uur komt de impact van een botsing overeen met een val van 10 meter en bij 70 km/uur met een valt van 19 meter hoogte.
Daarenboven stijgt ook de kans op overlijden van een zwakke weggebruiker die in een ongeval betrokken is exponentieel: tegen 30 km/uur ligt de kans op overlijden op 15%, tegen 50 km/uur is dat al 60%. En tegen 60 km/uur is die kans zelfs 85%.
Daarom pleiten wij voor een alternatieve mobiliteit.

Voor het invoeren van een alternatieve mobiliteit gaan we uit van de meest kwetsbare weggebruikers: kinderen en senioren. Wat op maat is voor kinderen, senioren, jonge ouders met een kinderwagen, is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers.
Daarom willen we ook een snelheidsregime op maat invoeren. In alle woongebieden een maximum snelheid van 30 km/u. Voor een beperkt aantal verbindingswegen binnen de bebouwde kom 50km/u en 70 km/u voor de ontsluitingswegen buiten de bebouwde kom.

Verder willen wij het STOP-principe promoten. STOP staat voor eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en dan pas de privéwagen. Om dit principe een kans op slagen te geven is het hierboven vermelde snelheidsregime onontbeerlijk.
Even onontbeerlijk zijn dan natuurlijk goed onderhouden voet- en fietspaden.
Bij de heraanleg van de Heibaan moet een fietsostrade in overweging genomen worden.
Het verder heropenen of herwaarderen van trage wegen past ook in dit principe.

Daarnaast willen we lifterspunten bvb aan de bushaltes installeren als alternatief voor het gebrekkige openbaar vervoer.

 

download hier ons mobiliteitsplan