Versterken dienstverlening

Om deze plannen consequent te realiseren en tegelijkertijd de dienstverlening naar de burger verder te versterken is het noodzakelijk dat de gemeentelijke diensten voldoende bemand zijn en dat het personeel ondersteund wordt om haar taken goed te kunnen uitvoeren.

We merken hier dat Hulshout op dit vlak momenteel met slechts 6 voltijdse personeelsleden per 1000 inwoners onder het Vlaams gemiddelde scoort. We willen dit optrekken naar 7 pesoneelsleden per 1000 inwoners zodat we hier op een gelijk niveau komen met gelijkaardige gemeenten in Vlaanderen. Deze uitbreiding kan binnen alle gemeentelijke diensetn gebeuren: administratie, technische dienst, OCMW, woonzorgcentrum ...

Het aanwerven van een voltijdse duurzaamheidsambtenaar in de voorbije legislatuur heeft alvast getoond dat investeren in personeel direkte financiële terugverdieneffecten kan hebben en dus niet louter een bijkomende kost is.

We verwachten ook dat het verder opleiden van het personeel de dienstverlening naar de burger, maar ook naar andere gemeenten of hogere niveaus aanzienlijk kan verbeteren en de positie van Hulshout dus op al deze vlakken kan versterken.