30-09-2013 gemeenteraad

01 Oktober 2013

TA 8. BESLISSING: Bibliotheek: Hernieuwing "Convenant tussen de provincie Antwerpen en de gemeente Hulshout inzake het aansluiten van de lokale openbare bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem Antwerpen". (CD&V: Gunther Vleugels) Opmerking van Open VLD: