10ha groen & natuur

10 ha groen & natuur extra

Groen maakt mensen gezonder, bevordert sociale contacten, maakt dagen van strenge vorst of hittegolven draaglijker, enzovoort. Die voordelen komen uit alle hoeken: privétuinen, parken, groendaken, individuele bomen, …

Dat is een van de conclusies van een onderzoek in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos dat de baten van groen in kaart brengt.

Ook uit andere studies, zoals de literatuurstudie van VITO in 2013, bleek al dat groen in de nabijheid mensen gezonder maakt, goed is voor het klimaat en de sociale samenhang bevordert.

Kinderen die gemakkelijk toegang hebben tot veilige groene ruimtes, zijn vaker fysiek actief en dat heeft een positieve invloed op hun ontwikkeling.

Elke Vlaming zou toegang moeten hebben tot een park of natuurgebied van 30 ha op maximaal 1,6 km afstand.

 

Daarom maken wij, Groen Hulshout, 10 ha meer groen en natuur een speerpunt in ons programma.

 

Hoe willen wij dat bereiken?

  • Het actief promoten en ondersteunen van de actie “Behaag de Kempen”, een verplichting om in nieuwe verkavelingen 10 % streekeigen groen te voorzien, aankoop en beplanting van kleine verloren stukjes grond, leegstaande weekendverblijven aankopen, woonuitbreidingsgebieden niet aansnijden,  samenwerken met Natuurpunt ...
  • Maar natuurlijk kunnen we niet buiten uw goodwill en medewerking om dit te realiseren.
  • Een voorbeeld van onze goede wil, is de aanplant van een speelbos langs de Booischotseweg tegenover het Toreken.